Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe

Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Nuacht

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Mionchomhlachtaí na hIdirbliana

An Chéad Bhliain 2019.

Céad míle fáilte romhaibh!

Cuireann muid failte speisialta roimh na scoláírí nua ata linn sa chéad bhliain.Cuireann muid fáilte freisin roimh na múinteoirí nua a bheidh ag obair linn don scoilbhliain seo.Dátaí Tabhachtach.

An Samhain.

  • 6ú :Cluiche Cispheil Cailiní
  • 7ú: Cluiche Peil Cailiní
  • 11ú: Lá Scoile JCT
  • 15ú :Vacsaín (HSE) Cailiní agus Buachaillí An Chéad Bhliain.
  • 18ú - 22ú Taithí Oibre ;An Idirbhliain
  • 20ú- 22ú Scrúdaithe Scoile.
  • Drámaíocht :An Idirbhliain ,Seachtainúil
  • Bíonn Cleachta Cór gach Aoine tar éis am scoile.

Tráthnóna Oscailte 13ú Samhain 

 5:00-7:00 

Míle Fáilte roimh Scoláirí agus Tuismitheoirí Ranganna 5/6 


Tráthnóna Oscailte

Saol na Scoile

Míle Fáilte chuig suíomh greasáin

Scoil Phobail Mhic Dara.

Nuacht.

Saol na Scoile.

Seo blas iontach de shaol na scoláirí anseo i Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí Scoile.

Grange CC » School CompletionNóta Tabhachtach ón Clár Críochnúcháin Scoile Tuaiscirt agus Iathair Chonamara.Tá litir anseo ón comhardaitheoir Sharon Ní Cheannabháin agus moltaí ó meantóir na scoile Diarmuid lavelle.Tá go leor moltaí aige chun aire a thabhairt donmeabhairshláinte  san tréimhse Covid-19 seo.Tá tacaíocht ar fáil  agus faoi láthair ta an Clár Críochnúchain scoile ag tacú le na scolairí  Scoil Phobail mhic |Dara. Is fiú go mór do thuismitheoirí agus scoláirí an litir seo a léamh . Litir SCP Sharon Ní Cheannabháin

Tá sé ar fail freisin ar bileog Covid 19 na scoile .


Clár Críochnúchain Scoile 


Tá muid ar Instagram anois chomh maith le suíomh,facebook agus twitter .

Instagram na scoile @ scoilphobailmd

Eolas tabhachtach do thuismitheoirí ón FSS maidir le covid 19 agus athoscailt na scoile ANSE0

An Lá Scoile:


Tosnóidh an lá scoile anois le tionól ag 08:40 r.n agus tosnóidh na ranganna ag 09;00 r.n.Tugann se seo deis don oide ranga/bliana labhairt leo go neamh-oifigiúil agus cúrsaí scoile a phlé leo.
Ta na hathraithe agus treoracha seo dhá gcur i bhfeidhim againn le iarracht a dhéanamh an riosca a bhaineann le  scaipeadh Covid a laghdú i dtimpeallacht na scoile.Tá siad bunaithe ar  an treoir agus comhairle ón FSS agus an Roinn Oideachas.

Comhghairdeachas leis an Múinteoirí Ealaíne Aoife Ní Dhubhda atá tar éis deontas ollmhór, os cion 5000 euro  a bhaint amach don scoil.Tríd an deontas seo beidh deis ag na healaíonteóirí óga saothar  ealaíne a chruthú.Ta an scoil aitheanta mar scoil Ealaíonta le comhairdtheoir Ceara Conway.Beidh na scoláirí ag ullmhú agus ag cruthú saothar Ealaíonta.Is deis iontach é seo don scoil .Ta muid súil go mór leis an dá bhliain seo amach romhainn.Go n-éirí libh.

Nuacht.

Cuairteoirí 2022

An Idirbhliain 2022

                Eolas anseo

Tá Scoil Phobail Mhic Dara ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód.

1972-2022

Scoláirí na  Darna bliain ag obair ar Sway faoi láthair seo sampláí de na suíomhanna atá cruthaithe acu.

Alannah Ní Chlochartaigh                 Páraic Bairéad

Niamh Ní Chonghaile                         Michael ó Cathasaigh

John Joe Mac Cormaic                       Kayleigh Ní Chlochartaigh

Brian Mac an Iomaire                          

Liam Ó Madaoin

Bróna Ní Mhadaoin

Jeaic ó Cualáin

Gracie Mc Grath

Seán Breathnach

Síofra Ní Mhurchú


Tá muid ag déanamh ceiliúradh ar an ócaid speisialta seo.

Beidh ceolchoirm beo ar shuíomh Molscéal. Tá nasc ar fáil anseo.

Bain Taitneamh.


Ceolchoirm na Nollag 2022

Tá nasc anseo do roinnt físeáin ón oíche.    Féach anois

Scoláirí Nua 2024


Tuismitheoirí, Caomhnóirí agus scoláirí nua

Ta muid ag glacadh le foirm iarratais don scoil bhliain nua 2024-2025  faoi láthair.

Tá cóip den fhoirm i nGaeilge  le íoslódáil anseo

Tá cóip den fhoirm Béarla le íoslódáil anseo

Tá cóip de Polasaí Iontrála na scoile 2024

anseo


An Chéad Bhliain Nua